Åsa Ericson
Åsa Ericson

Åsa Ericson

Professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Asa.Ericson@ltu.se
0920-492061
A3402 Luleå

TJÄNST

Forskare

BIOGRAFI

Åsa Ericson (ÅER), har förutom yrkesmässig erfarenhet från försäljning av godstransporttjänster en utbildningsbakgrund inom Informatik och Systemvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Informatiken fokuserar användarorienterad design av informationssystem och systemvetenskapen bidrar med angreppssätt för att tydliggöra användarnas olika behov. Dessa två delar sammanlänkar användarnas behov med tekniska aspekter tidigt i utvecklingen av produkter. Åsas forskningsintresse är inriktat på delning av erfarenhetsbaserad kunskap i tvärfunktionella team, något som syns i den licentiatuppsats hon presenterade i februari 2006. Det perspektiv för att identifiera och analysera behov som Åsas forskningsarbete handlar om används för att förbättra befintliga produkter, men är framförallt lämpat för innovationer av olika slag. Angreppssättet i hennes forskning är i huvudsak förståelseinriktat och tonvikten ligger på att få insikter i människors erfarenheter, tolkningar och uppfattningar. Dessa aspekter påverkar arbetet i design teamet och kan vara en nyckel till hur användarnas behov kan kommuniceras in i design arbetet. Åsa har en bakgrund i ProViking forskarsskola.  Hon presenterade sin doktorsavhandling i december 2007.

PROJEKT

  • CiiR 
  • Fastelaboratoriet
  • ProViking THINK

ÖVRIGT

Om du vill prata med Åsa om något annat än jobb så är hon intresserad av:

  • skärgård - skoter på vintern och båt på sommaren
  • mörk choklad
  • längdskidåkning, kendo  

Publikationer

Artikel i tidskrift

Innovation supports for small-scale development in rural regions (2019)

A Create, Build, Test & Learn approach
Lugnet. J, Ericson. Å, Wenngren. J
International Journal of Product Development
Artikel i tidskrift

Revisiting information security risk management challenges (2019)

a practice perspective
Bergström. E, Lundgren. M, Ericson. Å
Information and Computer Security, Vol. 27, nr. 3, s. 358-372
Samlingsverk (redaktörskap)

Addressing societal challenges (2018)

Frishammar. J, Ericson. Å
Konferensbidrag

Addressing team based innovation for small firms (2018)

Create, Build, Test & Learn
Lugnet. J, Wenngren. J, Ericson. Å
Ingår i: Proceedings of International Design Conference, Design 2018, s. 849-856, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2018
Rapport

Innovations & Industrial Internet (2018)

Ericson. Å, Wenngren. J, Lugnet. J, Kaartinen. H, Pieskä. S, Vähäsöyrinki. J, et al.
Konferensbidrag

Innovations & industrial internet (2018)

research for regional growth and competitiveness
Ericson. Å, Lugnet. J, Wenngren. J, Kaartinen. H, Pieskä. S, Deng Solvang. W, et al.
Ingår i: SIMS 2018, Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems, IEEE, 2018
Kapitel i bok, del av antologi

Introduction (2018)

Addressing societal challenges
Frishammar. J, Ericson. Å
Ingår i: Addressing Societal Challenges
Artikel i tidskrift

Konfrontera dina antaganden och kom på något nytt (2018)

Wenngren. J, Ericson. Å
Sinus, nr. 3, s. 7-8
Konferensbidrag

Online innovation supports (2018)

Ericson. Å, Lugnet. J, Wenngren. J, Kaartinen. H
Ingår i: SIMS 2018, Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems, IEEE, 2018
Konferensbidrag

Engineering design research methodologies in Product-Service Systems: when the complex gets tough (2017)

Ericson. Å, Lugnet. J, Wenngren. J
Ingår i: The 21th International Conference on Engineering Design (ICED17), 21-25 August 2017, University of British Columbia, Vancouver, Canada : proceedings of ICED17, s. 351-258, The Design Society, 2017