Åsa Lindman
Åsa Lindman

Åsa Lindman

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
asa.lindman@ltu.se
0920-492376
A418 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploring corporate social responsibility practice versus stakeholder interests in Nordic mining (2018)

Ranängen. H, Lindman. Å
Journal of Cleaner Production, Vol. 197, nr. Part-1, s. 668-677
Artikel i tidskrift

A path towards sustainability for the Nordic mining industry (2017)

Ranängen. H, Lindman. Å
Journal of Cleaner Production, Vol. 151, s. 43-52
Rapport

Klimatpolitisk inventering (2017)

Del 2
von Below. D, Carlén. B, Dahlqvist. A, Jussila Hammes. J, Lindman. Å, Marklund. P, et al.
Rapport

Miljö, ekonomi och politik (2017)

von Below. D, Carlén. B, Dahlqvist. A, Jussila Hammes. J, Lindman. Å, Marklund. P, et al.