Studenter utom fara efter brand

Publicerad: 31 augusti 2013

Ett 70-tal studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU) blev under natten till lördag av med sitt studentboende på Klintbacken i Luleå efter en kraftig brand. Två studenter som skadades lindrigt har fått lämna sjukhuset. För de studenter som blivit av med sina studentrum har tillfälligt boende lösts, bl a i samarbete med studentkårerna och långsiktigt arbetar kommunen med en lösning.

- Jag har stor sympati för de studenter som drabbats och är lättad att inget allvarligare inträffat. Nu försöker vi göra det bästa av situationen, i nära samarbete våra studentkårer, Luleå kommun, Lindbäcks bygg och försäkringsbolagen, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.

Ett informationsmöte har hållits på lördagseftermiddagen för de drabbade studenterna, bl a om hur ersättningsbostäder kan ordnas och hur försäkringsfrågor löses. Universitetets krisgrupp har hållits underrättad sedan tidig morgon om utvecklingen och har även haft ett möte under eftermiddagen. Under nattens brand har såväl personal från universitetets studenthälsa som studentkårerna och personal från kommunen med flera varit på plats. Eftersom branden fick ett omfattande förlopp med brandspridning ända ner till våning två så är skadorna så omfattande att fastigheten är helt utrymd och obeboelig.

65 studentlägenheter, varav 60 ettor och 5 tvåor, totalförstördes i branden. Det innebär att ett 70-tal studenter står utan fast bostad. Men genom ett samarbete mellan universitetet, studentkårerna, kyrkan m.fl löses det kortsiktiga behovet så att studenterna får tak över huvudet. Luleå kommun arbetar med en långsiktig lösning för ett studentboende i nära samarbete med kommunens tekniska kontor och Luleå tekniska universitet, meddelade Luleås kommunledning under informationsmötet.

- Hela kommunledningen arbetar för att ni ska få tak över huvudet, meddelade Karl Petersen kommunalråd Luleå kommun.

 

Mer detaljerad information och kontaktuppgifter för dig som är drabbad finns under MItt LTU.