Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga.Herrmann@ltu.se
0920-492528
R117 Luleå

Inga arbetar med decentraliserade och hållbara vattensystem vilket innefattar småskalig avloppsbehandling, källsorterande system och avancerad dagvattenbehandling.

Under sina doktorandstudier utvecklade Inga testmetoder för sorbenter som används för behandling av fosfor i småskaliga avloppssystem. Hennes arbete omfattade laboratorieexperiment med olika filtermaterialer samt hydro-geokemisk transportmodellering. Inga fokuserar nu på decentraliserade hållbara avlopps- och dagvattensystem där hon undersöker funktionen och effektiviteten av olika typer av reningstekniker. Hon analyserar även systemen från ett hållbarhetsperspektiv.

Pågående projekt som Inga bidrar till

Publikationer

Artikel i tidskrift

Assessing the sustainability of on-site sanitation systems using multi-criteria analysis (2019)

Vidal. B, Hedström. A, Barraud. S, Kärrman. E, Herrmann. I
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol. 5, s. 1599-1615
Övrigt

Små avloppssystem (2019)

hur hållbara är de?
Vidal. B, Herrmann. I, Hedström. A
Artikel i tidskrift

Treatment of road runoff by coagulation/flocculation and sedimentation (2019)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 79, nr. 3, s. 518-525
Konferensbidrag

Microorganisms in sand filters for on-site wastewater treatment (2018)

Herrmann. I, Wilen. B, Larsson. C, Forsberg. B, Hedström. A, Viklander. M
Paper presented at : 15th International Specialised Conferences on Small Water and Wastewater Systems (SWWS), 14-18 Oct 2018, Haifa, Israel