Sökresultat

Visar: 1 - 10 sökträffar av totalt 625

Kursen Internationell orkesterakademi vänder sig till musiker som vill fördjupa sina kunskaper som orkestermusiker. Kursen genomförs i samarbete med Konserthuset Stockholm/Kungliga filharmonikerna.

Kursen utgör en del av Engelska A, 30 hp. Här studeras och förklaras språkets roll som kulturbärare.

Kursen ingår i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska och bedrivs även som fristående kurs riktat till legitimerade sjuksköterskor. Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa kunskaper som berör hemsjukvård.

Kursen behandlar användningen av och hushållningen med mark och naturresurser. Detta innefattar bl.a. miljökrav, allemansrätt och de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering och fastighetsbildning.

Detta är en kurs för dig som vill eller som redan arbetar inom fastighetssektorn, tex med fastighetsförmedling. Här lär du dig samhällsekonomi och hur priser på fastigheter bestäms.

Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig kunskap om människans spännande växelspel med tekniken.

Fortsättningskurs på avancerad nivå: ltu.se/edu/course/O70/O7068H/O7068H-Elevhalsa-VFU-1.172035

Elevhälsa VFU. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7068H. Hösten 2018 - Stängd för anmälan. Stängd ...

Fortsättningskurs på grundnivå: ltu.se/edu/course/E00/E0014S/E0014S-Engelska-C-1.67893

Språkfärdighet, språkvetenskaplig fördjupningskurs, litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, C-uppsats (15 hp).

Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30 hp. Här studeras grammatik, lingvistik och översättning.

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i svenska i skolår 4-6. Studierna bedrivs på heltid.