Sökresultat

Visar: 1 - 10 sökträffar av totalt 697

Skip to content Sök. Student Medarbetare In English. Utbildning. Program. Civilingenjör; Högskoleingenjör; Fler tekniska utbildningar; ...

Det här är en kurs för den som är intresserad av barns lärande i naturvetenskap och teknik i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Kursen ger grundläggande kunskap om infodringsmaterial som har stor betydelse i ståltillverkning och olika former av metallgjutning.

Kursen utgör en del av Engelska A, 30 hp. Här studeras och förklaras språkets roll som kulturbärare.

Kursen ingår i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska och bedrivs även som fristående kurs riktat till legitimerade sjuksköterskor. Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa kunskaper som berör hemsjukvård.

Skip to content Sök. Student Medarbetare In English. Utbildning. Program. Civilingenjör; Högskoleingenjör; Fler tekniska utbildningar; ...

Skip to content Sök. Student Medarbetare In English. Utbildning. Program. Civilingenjör; Högskoleingenjör; Fler tekniska utbildningar; ...

Kursen behandlar användningen av och hushållningen med mark och naturresurser. Detta innefattar bl.a. miljökrav, allemansrätt och de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering och fastighetsbildning.

Detta är en kurs för dig som vill eller som redan arbetar inom fastighetssektorn, tex med fastighetsförmedling. Här lär du dig samhällsekonomi och hur priser på fastigheter bestäms.

Skip to content Sök. Student Medarbetare In English. Utbildning. Program. Civilingenjör; Högskoleingenjör; Fler tekniska utbildningar; ...