Sökresultat

Visar: 1 - 10 sökträffar av totalt 656

Det här är en kurs för den som är intresserad av barns lärande i naturvetenskap och teknik i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Kursen ger grundläggande kunskap om infodringsmaterial som har stor betydelse i ståltillverkning och olika former av metallgjutning.

Kursen utgör en del av Engelska A, 30 hp. Här studeras och förklaras språkets roll som kulturbärare.

Kursen ingår i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska och bedrivs även som fristående kurs riktat till legitimerade sjuksköterskor. Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa kunskaper som berör hemsjukvård.

Kursen behandlar användningen av och hushållningen med mark och naturresurser. Detta innefattar bl.a. miljökrav, allemansrätt och de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering och fastighetsbildning.

Detta är en kurs för dig som vill eller som redan arbetar inom fastighetssektorn, tex med fastighetsförmedling. Här lär du dig samhällsekonomi och hur priser på fastigheter bestäms.

Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig kunskap om människans spännande växelspel med tekniken.

Materiallära II mekaniska egenskaper. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, B0015T. Våren 2019 - Våren 2018 - Stängd för anmälan ...

Fortsättningskurs på avancerad nivå: ltu.se/edu/course/O70/O7068H/O7068H-Elevhalsa-VFU-1.172035

Elevhälsa VFU. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7068H. Hösten 2018 - Öppen för sen anmälan. ...

Fortsättningskurs på grundnivå: ltu.se/edu/course/E00/E0014S/E0014S-Engelska-C-1.67893

Språkfärdighet, språkvetenskaplig fördjupningskurs, litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, C-uppsats (15 hp).