Stipendier, priser och forskningsmedel

På denna avdelning samlar vi information om stipendier, priser och forskningsmedel som finns tillgängliga för såväl studenter som för anställda vid LTU.

I första hand kommer vi att publicera information om stipendier, priser och forskningsmedel där du söker på egen hand, det vill säga där det inte krävs någon handläggning från universitetets sida.

Eftersom handläggning av medel kan ske på olika sätt kommer information om sådana stipendier och forskningsmedel av publiceras i olika grad från fall till fall.

Denna avdelning gör i dagsläget inte anspråk på att vara heltäckande. Det kan alltså finnas ytterligare medel tillgängliga, till exempel på institutionsnivå, som inte finns nämnda här.