Hoppa till innehållet
Man, skriver, dator Foto: Pixabay

Stipendier och priser för forskare, lärare, doktorander och administrativ personal

Lavendla stipendier

Lavendla - Sveriges största digitala begravnings- och juristbyrå utlyser två olika stipendier inom digitalisering och hållbarhet. 10 000 kr per stipendie. Sista ansökningsdag 31 december 2021.

Wallenbergsstiftelsen ”Jubileumsanslaget” - Resestipendier

Resestipendier för doktorander och nydisputerade vid LTU. Kan sökas kontinuerligt.

Foto: Staffan Westerlund
Universitets prisceremoni – en viktig tradition

Luleå tekniska universitets traditionsenliga prisceremoni för att uppmärksamma personer som på olika sätt under det senaste året främjat kunskapsutveckling, pedagogik och utbildning hölls på Vetenskapens hus. Årets pristagare och prisutdelare fick en minnesvärd prisceremoni och prisutdelningen sändes digitalt.

Foto: Staffan Westerlund
Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2020

Linn Berglund, biträdande universitetslektor i trä- och bionanokompositer, har av Vattenfall tilldelats 2020 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Staffan Westerlund
Nordeas vetenskapliga pris 2020 till Vinit Parida

2020 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Jennie Pettersson
Årets innovatörer ökar säkerheten och minskar mänskligt lidande

Priset Årets innovatör för anställda vid Luleå tekniska universitet har tilldelats robotikforskaren George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik. Årets innovatör student, tilldelades Kristina Ulander, på sjuksköterskeprogrammet.

Foto: Sofia Stridsman
Marcus Liwicki får Nordeas vetenskapliga pris 2019

Luleå tekniska universitets professor i maskininlärning Marcus Liwicki är 2019 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

Åsa Engström
Åsa Engström får Nordeas vetenskapliga pris

Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, är 2018 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

Professor Joakim Wincent Foto: Luleå tekniska universitet
Wincent får Nordeas vetenskapliga pris

Joakim Wincent professor och ämnesföreträdare i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2015. Han får priset bland annat för att han på kort tid byggt upp en forskargrupp som gjort sig känd för framgångsrik och produktiv forskning.

Björn Wahlströms fond

Stiftelsen har till syfte att stimulera forskning vid Luleå tekniska universitet avseende framställning och användande av järnmalm och stål.

Kungliga skytteanska samfundets pris till framstående yngre forskare

Styrelsen för Skytteanska samfundet delar ut ett pris till den mest välförtjänta yngre forskaren vid Luleå tekniska universitet. Samfundets ledamöter och/eller professorer och docenter vid tekniska fakultet lämnar förslag till pristagare. Förslagen granskas sedan av beredningsnämnder inom respektive fakultet, varefter styrelsen utser pristagarna. Prissumman är 30 000 kronor och priset utdelas vid vårens kursavslutning.

Polhemspriset - Sveriges ingenjörers pris för bästa tekniska innovation

Polhemspriset är ett pris som delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och ha befunnits konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig. En kommitté väljer ut vilka som ska nomineras till priset. Nomineringskommitténs åtta ledamöter har kunskaper inom en rad olika teknikområden. Alla medlemmar i Sveriges ingenjörer kan ge namnförslag till kommittén. Dessutom inbjuds tekniska högskolor och universitet samt näringslivet att ge förslag.