Hoppa till innehållet

Inbjudan att nominera till pedagogiskt pris

Publicerad: 12 maj 2023

Luleå tekniska universitet delar varje år ut pedagogiska priser till två pristagare, ”Priser för förnämliga insatser i utbildning på grundnivå och avancerad nivå”, för att premiera lärare för insatser till gagn för utbildning.

Varje pris motsvarar två basbelopp avrundat till närmaste femtusental och betalas ut för kostnader för personens kompetensutveckling i tjänsten vid Luleå tekniska universitet. Prisutdelning kommer att ske under den akademiska högtidsveckan 2023.

Nominering kan göras av studenter och personal vid universitetet, det är möjligt att nominera sig själv. Nominering görs i webbformulär nedan.

Sista nomineringsdag för 2023 års pris är 2023-09-10.

Utlysare: Rektor

Kontaktperson

Maria Krantz

Maria Krantz, Handläggare

Telefon: 0920-491431
Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd