Nordeas vetenskapliga pris 2020

Publicerad: 17 juni 2019

Nordeas Norrlandsstiftelse inrättade 2006 ett vetenskapligt pris för forskare vid Luleå tekniska universitet. Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom områden som kan antas vara av betydelse för bankens verksamhet.

Pristagaren utses av en kommitté som består av rektor, dekanus vid tekniska fakultetsnämnden respektive filosofiska fakultetsnämnden och kontorschefen vid Nordeas kontor i Luleå, tillika ordförande.

Prissumman på 100 000 kronor delas ut i samband med den akademiska högtiden.

Prefekter erbjuds härmed att nominera pristagare till Nordeas vetenskapliga pris. I nomineringen ska ingå en kort motivering (max 1 sida) som beskriver forskarens vetenskapliga produktion, uppbyggnad av forskargrupp samt handledningsinsatser. CV inklusive publikationslista ska bifogas.

Prissumma: 100 000 kr

Utlysare: Nordeas Norrlandsstiftelse, Nordea

Nomineringen skickas senast 2020-09-11 till: ltu-tfnadm@mailbox.ltu.se