Skytteanska samfundets stipendier för gästforskare

Publicerad: 20 april 2018

Kungl. Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Samfundet utlyser 3-5 stipendier för att inbjuda framstående utländska gästforskare att under en kortare tid vistas vid något av de norrländska lärosätena eller annan forskande institution i Norrland under läsåret 2018/19.

Stipendiaterna förväntas bedriva gästforskning vid något av lärosätena eller museer, arkiv och bibliotek. Stipendierna avser att täcka utländska forskares kostnader för resa och uppehälle under en period om 3-4 veckor.

Gästforskarstipendium riktas till internationellt framstående, forskare vid utländskt universitet som är villig att samarbeta med enskild forskare eller med forskargrupper. Stipendiaten ska vara utländsk medborgare med doktorsexamen eller motsvarande förvärvad i annat land än Sverige. Under vistelsen ska gästforskaren kunna utnyttja befintlig infrastruktur, arkivresurser eller speciell teknik som finns vid värdinstitutionen. Vistelsen ska resultera i författande av gemensamma publikationer, forskningsansökningar eller planering av ett framtida forskningssamarbete. Stipendium kan sökas för såväl tidigare etablerade samarbeten som helt nya initiativ. Samfundet förväntar sig att stipendiaten under eller efter vistelsen bidrar med exempelvis en öppen föreläsning i samarbete med Samfundet eller en skriftlig rapport, eventuellt avsedd för någon av Samfundets tidskrifter.

Ansökan inlämnas av värdinstitution vid något av de norrländska lärosätena eller övriga nämnda institutioner i samverkan med den utländska gästforskaren i fråga. Nomineringen ska innehålla kandidatens kontaktuppgifter och curriculum vitae, en kort forskningsplan och undertecknas av forskare vid värdinstitutionen och prefekt/chef.

För ytterligare information kontakta preses Lars-Erik Edlund  lars-erik.edlund@umu.se eller sekreterare Ulf Wiberg ulf.wiberg@umu.se  Stipendiemedel utbetalas till gästforskaren efter ankomst till värdinstitution (ej till universitet/högskola).

Ansökan för läsåret 2018/19 skall inlämnas senast 24 augusti 2018. Beslut om stipendium tas under september månad.

Taggar