LTU doktorsavhandlingar
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet

Publicerad: 14 maj 2020

Vattenfall delar ut ett pris för årets bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid hösten 2020.

Prefekt är ansvarig för att tillsätta och leda en arbetsgrupp som har att nominera högst tre förslag till pristagare. Varje nominering ska åtföljas av en kort motivering, max antal tecken 2000 (= ca ½ A4-sida), och en länk till avhandlingen. Avhandlingen ska vara publicerad under det akademiska året 2019/2020, dvs. 2019-07-01 -- 2020-06-30.

Prefekten kan per institution nominera max tre avhandlingar. Pristagaren utses gemensamt av ordförandena för teknisk och filosofisk fakultetsnämnd efter särskild beredning. Pristagare ska ha en examen på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet och godkänd avhandling inom det tekniska eller humanistiskt-samhällsvetenskapliga området.

Nominerade avhandlingar bedöms utifrån följande kriterier:

  • visar på en osedvanligt hög vetenskaplig kvalitet
  • förflyttar gränser inom disciplinen och öppnar nya områden för forskning
  • visar på osedvanligt högt nyhetsvärde och originalitet

Nomineringarna skickas senast 2020-08-26 till ann-sofie.forslund@ltu.se

Prissumma: 75 000 kr

Nominering: Senast 2020-08-26

Kontaktperson

Ann-Sofie Forslund, Handläggare

Telefon: 0920-493026
Organisation: Analys och beredning, Verksamhetsstöd