Hoppa till innehållet
Kvinna, skriver, dator, mobil, kaffekopp Foto: Pixabay

Stipendier och priser att söka för studenter

Stipendier ur stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Nu finns det möjlighet att söka medel ur Helgo Zettervalls fond till främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling. Stipendium kan sökas för forsknings-, utbildningsoch utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. Behöriga sökande är studerande vid teknisk högskola (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studier, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma. Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige. Medel utgår ej för lön, mat eller traktamente. Sista ansökningsdag 3 maj 2023. Mer information och ansökningsblankett finns på www.sfv.se/helgostipendier

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén-fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthénfonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Likvidums årliga stipendium - 2023

Studerar du ekonomi eller har nyligen avslutat studierna kan du söka Likvidums uppsatsstipendium i Ekonomi. Likvidum har även ett stipendium för utlandsstudier som samtliga elever kan söka och kräver ingen uppsats. Två sökbara stipendium på 5000 kronor - Sök ekonomistipendium på 5000 kronor - Sök stipendium för utlandsstudier på 5000 kronor Sista ansökningsdag är 2023-12-15

Elfons stipendium

Stipendium för 5000 kr för uppsats kring hållbar energiförsörjning

Utlysning av Japanstipendier för år 2023

Välkomna att söka stipendier för forskning, studier, examensarbete eller praktik i Japan.

Stipendium från kreditio.se

Sök stipendium från kredito.se inriktning privatekonomi. Sista ansökningsdag är 2023-07-01. Stipendiets omfattning 5000 kr

Stipendieutdelning till framstående studenter
Stipendieutdelning till framstående studenter

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande delade tillsammans med Norrbottens byggmästareförening ut stipendier till fyra framstående studenter. Kriterierna för stipendierna grundade sig del i deras genomförda examensarbeten, men även förmågan att agera god ambassadör för respektive program.

Monica Sandberg, Josef Bergbom och Viktor Cortinovis får 2022 års stipendier.
Tre studenter får stipendier från Rune och Märta Ströms stiftelse

Monica Sandberg, Josef Bergbom och Viktor Cortinovis får 2022 års stipendier från Rune och Märta Ströms stiftelse. Stipendierna ska uppmuntra studenter till goda studieprestationer och ska användas för kommande studier.

Uppsatsstipendium från Elyn

Elyns utlyser stipendium för dig som skriver C- eller D-uppsats som belyser ämnet en grön omställning inom energisektorn.

Företagslån.nu Stipendium

Företagslån.nu erbjuder stipendium på 10 000 kronor till dig som studerar på svenska högskola eller universitet. För att du skall vara berättigad till stipendiet skall du skriva C eller D-uppsats kring ämnet. Detta gäller även utlandsstudier på över en termin utomlands.

Rune och Märta Ströms stiftelse

Stiftelsen kommer att dela ut stipendier under år 2023 för att uppmuntra studenter till goda prestationer gällande studierna. Stipendiet ska användas för kommande studier. Sista ansökningsdatum: 15 oktober. Obs! Utlysningen kommer att öppna under vårer 2023.

Försäkrat.se

Vinn ett stipendium för din uppsats inom ekonomi Skriver du en universitetsuppsats inom försäkringar eller ekonomi? Vi har valt att belöna dig som skriver en uppsats inom försäkringar/ekonomi med ett stipendium med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till dig med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna och uppmuntrade att ansöka.

Frej och Andreas
Studenter fick pris för bästa examensarbete

Frej Fogelström och Andreas Rosendahl, som läser hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet, har tagit emot ett stipendie från Energi- och miljötekniska föreningen för sitt examensarbete om solcellssanläggningar.

Medisera stipendiet 2023

Medisera utlyser ett stipendium för studenter under 2023 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.

MBA stipendiet 2022

Dags för en ny riktigt eller att finslipa dina ledarkunskaper?

Bäckströmska stiftelsen

Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Karriärstipendiet

Ett stipendium på 15000 kronor som studenter mellan 18-35 år kan ansöka. I ansökan till stipendiet ska du presentera sina framtida karriärplaner och presentera något du är stolta över att ha åstadkommit relatera till din studier/framtida karriär.

Mystep Stipendium

Stipendiet är värt 5 000 kr och delas ut två gånger per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats. Sista ansökningsdag 30 april för vårterminen och 31 oktober för höstterminen

Foto: Mellby Gård
Rune Anderssons Jubileumsstiftelse

Syftet med Rune Anderssons Jubileumsstiftelse är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden.

Queen Silvia Nursing Award

Är du sjuksköterskestuderande, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska och har en bra idé? Då ska du söka Queen Silvia Nursing Award, ett stipendium för dig som vill vara med och bidra till att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre.

Foto: Staffan Westerlund
Universitets prisceremoni – en viktig tradition

Luleå tekniska universitets traditionsenliga prisceremoni för att uppmärksamma personer som på olika sätt under det senaste året främjat kunskapsutveckling, pedagogik och utbildning hölls på Vetenskapens hus. Årets pristagare och prisutdelare fick en minnesvärd prisceremoni och prisutdelningen sändes digitalt.

Optimizee stipendium

Vi erbjuder två stipendium per termin på 5000 kr vardera för dig som ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Din uppsats eller studier utomlands ska beröra ekonomi eller inkluderar ett ekonomiskt perspektiv. Sista ansökningsdatum för vårterminen är 30 april och höstterminen 31 oktober varje år.

elitidrottsstipendium
Fint stipendium till elitidrottande studenter

Tre studenter på Luleå tekniska universitet får ta emot Riksidrottsförbundets och Svenska Spels ärofyllda elitidrottsstipendium för 2020-2021: seglaren Vilma Bobeck, racingföraren Andreas Bäckman och ishockeyspelaren Sara Grahn.

Sökportaler för stipendier