Bäckströmska Stiftelsen

Publicerad: 3 mars 2020

Stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområdet med anknytning till teknik och vetenskap.