Bengt Ingeströms fond

Publicerad: 11 september 2019

Sista ansökningsdag 6 oktober.
Stiftelsen har till ändamål att befrämja svensk ingenjörskonst inom områdena termisk energiteknik och fluidteknologi. Sitt ändamål skall stiftelsen fylla genom utdelande av stipendier åt yngre ingenjörer, som önska förkovra sig i dessa ämnen genom fortsatta studier vid svenskt eller utländskt lärosäte eller genom utrikesresor, ävenså genom understöd åt yngre ingenjörer för bedrivande av tekniskt-vetenskapliga undersökningar och för publicering av resultatet av sådana undersökningar.

Ansökan gör du genom att skicka ett mail till stipendier@sverigesingenjorer.se

Ange namn, personnummer, beskrivning av ändamålet och budget.