Fintech-stipendium

Publicerad: 29 april 2019

Lendify delar ut 10 000 kronor till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech.
Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Pengarna är alltså tänkta att gå till ändamål som främjar en uppsats av bra kvalitet. Det kan exempelvis vara litteratur, resor eller insamling av data. Kort och gott får studenterna möjlighet att finansiera de bitar av uppsatsskrivandet som kan tänkas kosta pengar. Allt för att få möjligheten till att kunna skriva en så bra uppsats som möjligt. Stipendiet delas ut under höstterminen.