Hoppa till innehållet

J A Hertz donationsfond

Publicerad: 11 maj 2022

Göteborgs Hamn årligen delar ut donationer
som man kan ansöka om,

Framlidne direktör J.A. Hertz bestämde i sitt testamente att stipendiet eller reseunderstödet skall användas för ”unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporter”. 

Viktigt är att Du kan styrka med ett intyg att Du blivit antagen för studier eller praktikplats utomlands.

Ytterligare information gällande fonden ges via email till: carina.larsson@portgot.se

Sista anmälningsdag är 15 augusti årligen