Ruts resestipendium

Publicerad: 18 mars 2020

Ruts resestipendium för kvinnliga studenter och doktorander samt yngre kvinnliga forskare vid Gruv- och berganläggningsteknik på LTU.
Sista ansökningsdag 17 april eller 20 november

Utlysning av Ruts resestipendium till minne av Rut Brand, Stiftelsen Rut och Sten Brands fond för Bergteknikens främjande.

Ruts resestipendier vänder sig till kvinnliga studenter och doktorander samt yngre kvinnliga forskare (med minst doktorsexamen) inom Gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet. Utlysning sker två gånger per år. Resestipendiet är på mellan 25 000 – 50 000 kronor. Stipendiet ska användas för studieresa utanför Sveriges gränser. Resan ska göras det närmaste året efter beslut om stipendiet. Efter genomförd resa lämnas en kort reseberättelse till registrator vid LTU, registrator@ltu.se.

I ansökan från student eller doktorand ska syftet med resan framgå. Tillsammans med ansökan lämnas utdrag ur Ladok, CV och en enkel finansieringsplan.

Yngre kvinnliga forskare ska tillsammans med ansökan lämna ett kortare personligt brev där det framgår varför resan är viktig och nästa akademiska mål samt en enkel finansieringsplan.

Ansökan med bilagor skickas till registrator@ltu.se, samt notera LTU-54920 på ansökan.

Sista datum för ansökan för beslut i maj är den 17 april 2020 och för beslut i december den 20 november 2020.

Upplysningar lämnas av Birgitta Olofsson, e-post: birgitta.olovsson@gmail.com eller mobil 070-539 16 05.