Värme-och Kraftföreningens Stipendium

Publicerad: 7 maj 2020

Värme- och Kraftföreningen (VoK) delar varje år ut stipendium för examensarbeten och doktorsavhandlingar som genomförts inom deras verksamhetsområde. De erbjuder även upp till 10 studenter att delta gratis på VoKs konferenser.