WeOptimize Ltd

Publicerad: 7 maj 2020

erbjuder två stipendier per år - ett för vårterminen och ett för höstterminen.
Dessa stipendier är på 5 000 kronor vardera, men kommer med största sannolikhet att höjas med åren. Vi skulle gärna uppskatta om ni nämnde detta på er hemsida så fler studenter har chansen att ansöka till stipendiet.