$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag är handläggare för internationaliseringsfrågor vilket innebär att jag arbetar med internationella samarbetsavtal avseende student- forskar- och personalutbyte samt samverkan kring utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av befintliga samarbetsavtal.

Utöver det så kartlägger, ansöker om, administrerar, följer upp och redovisar jag vissa externt finansierade stipendie- och samarbetsprogram. Som handläggare för internationalisering handlägger jag administrativa ärenden som kontakter med svenska och utländska myndigheter och ambassader.

Jag stödjer dessutom  institutioner vid internationella satsningar och  samarbeten med universitet både inom och utanför Sverige.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Koordinera Erasmus+, Key Action 1. Key Action 2 Key Action 3
  • Handlägga internationella samarbetsavtal avseende student- forskar- och personalutbyte samt samverkan kring utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av befintliga samarbetsavtal
  • Samordning av Studentförsäkringar ( Kammarkollegiet) och stipendier (SI, UHR, STINT)

Du når mig på kaxe@ltu.se eller via telefon