Hoppa till innehållet

Bakgrund

Publicerad: 6 april 2021

Tekniska och Filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet utser varje år hedersdoktorer. Promovering sker vid den Akademiska högtiden i november. Till hedersdoktor kan utses en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär.

Vid Luleå tekniska universitets 10-årsjubileum, 1981, utnämndes de fyra första Teknologie hedersdoktorerna. År 1998 utnämndes de två första Filosofie hedersdoktorerna. Sammanlagt har xx hedersdoktorer utnämnts till och med år 2020. Av dessa är xx stycken utnämnda som både Filosofie- och Teknologie hedersdoktorer.