Hoppa till innehållet

Om Honorary Doctors

Publicerad: 6 april 2021

Birgitta Bergvall-Kåreborn leder nätverket för Honorary Doctors at Luleå University of Technology.

Syftet med nätverket är att kommunicera och information om universitetet i allmänhet och om universitetets samarbete med företag, det omgivande samhället och kulturlivet.

Nätverket eller enskilda medlemmar kan på eget initiativ eller på begäran från universitetet delta i olika aktiviteter relaterade till universitetet, såsom att delta i referensgrupper eller styrelser; upprätta kontakter mellan universitetet och deras eget nätverk eller engagera sig i universitetets innovationer och spin-offs.