Hoppa till innehållet

Organisation och verksamhet

Publicerad: 6 april 2021

Nätverket leds av Rektorn vid Luleå tekniska universitet.

Nätverkets verksamhet består av årliga sammankomster med universitetsledning och/eller andra relevanta universitetsnära aktörer samt aktiviteter direkt kopplade till universitetets forskning och utbildning, exempelvis mentorskap, seminarier och gästföreläsningar. 

Nätverket bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet i aktuella omvärldsfrågor, näringsliv och industri samt offentlig verksamhet. Gemensamt kan nätverket och universitetet även bidra i den samhällspolitiska debatten.