Hoppa till innehållet

Syfte

Publicerad: 6 april 2021

Nätverkets syfte är huvudsakligen att medlemmarna delges möjlighet att följa universitetets verksamhet och bidra till universitetets fortsatta utveckling.

Nätverkets medlemmar kan, på eget initiativ eller på efterfrågan från universitetet, engagera sig i olika aktiviteter och projekt som är kopplade till universitetet. Aktivitetsgraden kan variera från enskilda medlemmars deltagande genom gästföreläsning till kontaktskapande mellan universitetet och medlemmarnas kontaktnät.

Till aktiviteter och projekt kan både medlemmar och universitetsnära aktörer bjudas in.