Hoppa till innehållet

Hedersdoktorer och forskare möttes på IVA

Publicerad: 24 maj 2019

I veckan träffades representanter för Honorary Doctors´ Academy och forskare vid Luleå tekniska universitet på IVA i Stockholm. Varje år i maj arrangerar Luleå tekniska universitet en träff för att forskare och medlemmar i Honorary Doctors´ Academy ska ges möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och engagemang i högaktuella forskningsfrågor.

I samband med mötet presenterade följande forskare sina forskningsområden: Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och George Nikolakopoulos, professor i robotik, Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning, Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och Christina Wanhainen, professor i malmgeologi. Olle Norberg, rektor för rymd presenterade forskningsområden inom rymd. Det var mycket uppskattade föredragningar, där det senaste inom forskningen delgavs, och presentationerna följdes av gemensamma kreativa diskussioner, mingel och middag. I samband med mötet presenterade även rektor Birgitta-Bergvall Kåreborn universitetets nya Vision 2030 med dess tydliga hållbarhetsmål.

– Det har varit ett mycket uppskattat möte av våra Hedersdoktorer i dag, och vi uppskattar verkligen deras engagemang och stöd. För oss som universitet är det viktigt att visa, vilken central roll Luleå tekniska universitet har för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och vilka mål och visioner vi har med vår forskning, inom för universitetet viktiga områden. Kunskapsutbytet mellan våra forskare och Hedersdoktorer är viktigt och engagemanget i de efterföljande diskussionerna i dag, visar att mötet är givande för både forskare och Hedersdoktorer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Honorary Doctors’ Academy är en akademi för personer som utnämnts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet, mottagit förtjänstmedalj samt är eller har varit rektor vid universitetet. Föreningen ska underlätta för medlemmarna att engagera sig i olika verksamheter kopplade till universitetet, som att delta i referensgrupper och styrelser till att skapa kontakter mellan universitetet och medlemmens kontaktnät eller att engagera sig i universitetets innovationsverksamhet och avknoppningar.

Taggar