Test

Utvecklingsprojekt i byggkonstruktion

Publicerad: 29 juni 2016

Jobba tillsammans med ett team studenter på avancerad nivå kring ett projekt som ni driver inom XXXX.

Vad får jag som uppdragsgivare?

Ert företag får möjlighet att utveckla och/eller fördjupa arbetet med strategisk miljöledning. Arbetet kan vara inom ramen för befintliga miljöledningssystem eller att påbörja strategisk miljöledning inom företaget.

Hur går det till?

En grupp av 4-6 studenter som läser sista året på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet använder sina kunskaper inom strategisk miljöledning för att utveckla ert företags arbete inom området. Kursledningen koordinerar uppdraget på ett övergripande plan och företaget får tillsammans med studenterna frihet att lägga upp arbetet inom ramen för kursens 5 veckor.

Vad krävs av mig som uppdragsgivare

Ert företag behöver en eller flera personer som kan vara kontaktperson till kursledningen inför kursstart. När kursen startat behöver en eller flera personer introducera den konkreta uppgiften, som gäller just ert företag, samt träffa studenterna under arbetets gång och ge återkoppling på det pågående arbetet, samt ta emot resultaten och återkoppla era bedömningar av slutresultaten till studenterna och kursansvarig

Vill du veta mer?

Helena Lidelöw

Helena Lidelöw, Biträdande professor

Telefon: 070-3340766
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar