Strategi och verksamhetsutveckling

Conny Hökfors

Conny Hökfors

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3981773
Conny Hökfors, som är civilingenjör och teknisk lic. och arbetar med samverkan mellan Luleå tekniska universitet och näringsliv.
Lisa Ek

Lisa Ek

Organisation: LTU Business AB, Extern
Lisa Ek arbetar med att stödja affärsutveckling och internationalisering hos små- och medelstora företag i Norrbotten/Norra Västerbotten och är anställd på LTU Business sedan 2016.
Karoline Pettersson

Karoline Pettersson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5479628
Karoline Pettersson är anställd på LTU Business sedan augusti 2009 och arbetar främst som projektledare inom student- och företagsrelaterade innovationsprojekt. Karoline är utbildad industriell design...
Mattias Bergström

Mattias Bergström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-6777626
Mattias Bergström är LTU Business expert på innovations- och designprocesser. Han är doktor och disputerade 2009 inom ämnet Funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet, LTU. Efter disputatio...
Lars-Åke Isaksson

Lars-Åke Isaksson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3601936
Lars-Åke Isaksson är anställd på LTU Business sedan 2007 och underlättar för Norrbottens/Norra Västerbottens företag att komma i kontakt med universitetet. Lars-Åke arbetar även med internationaliser...
Stefan Dahlhielm

Stefan Dahlhielm

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5192680
Stefan Dahlhielm arbetar med affärsutveckling och internationalisering. Stefan var med när LTU Business etablerades och har varit engagerad i flera internationella projekt.
Adam Wikström

Adam Wikström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2358310
Adam Wikström är företagsrådgivare med RISE som bas. Adam har bred erfarenhet av företagande samt är Civilingenjör i maskinteknik och Tekn. Dr.
Kenneth Isaksson

Kenneth Isaksson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Kenneth Isaksson är Civilingenjör med inriktning logistik och produktionsekonomi. Han har 20 års erfarenhet som konsult med affärsutveckling i SME (små- och medelstora) företag och arbetar idag främst...