LTU_Business_Top

Vi är LTU Business AB

Publicerad: 21 augusti 2015

LTU Business AB är norra Sveriges affärsutvecklingsbolag med kontor på fem orter i norra Sverige. Vi har idag över 30 års erfarenhet av effektivisera organisationers verksamhet och öka konkurrenskraften för våra kunder.

Vi ser förändring som en positiv drivkraft för att skapa ett mer hållbart och attraktivt samhälle och vår uppgift är att hjälpa modiga ledare och människor att nå nya insikter som leder till en hållbar förbättring i samhället.

LTU Business är i dag ledande specialister inom innovationsledning i Sverige med hjälp av vår egenutvecklade metod Innovation Due Diligence men också inom managementkonsulting, affärsutveckling för små och medelstora företag, strategianalyser, projektledning och kompetensutveckling med hjälp av Luleå tekniska universitet.

VERKSAMHET

Företagets verksamhet är indelad i tre affärsområden:

Innovationsledning

LTU Business är i dag ledande specialister på innovationsledning genom marknadsvalidering av idéer i ett tidigt skede. Vi undersöker om det är värt att satsa tid och resurser på en ny produkt eller tjänst för vidareutveckling mot marknaden. Via vår egenutvecklade modell Innovation Due Diligence marknadsvaliderar vi 150+ nya idéer varje år vid Luleå tekniska universitet men också ute vid större företagskoncerner i Sverige och Europa.

Projektledning och kompetensutveckling

Projektledning och kompetensutveckling har funnits med i LTU Business tjänsteportfölj ända sen starten 1983. Vi har framgångsrikt drivit utvecklingsprojekt i regionen i nära 30 år men även utbildat över 10 000 personer genom våra vidareutbildningsinsatser både i Norrbotten och internationellt.

Strategi och verksamhetsutveckling

Med hjälp av våra affärkonsulter så kan vi ta fram särskilda analyser som tar ett strategisk grepp om din verksamhet för att ta fram förbättringsförslag, vi jobbar även nära Luleå tekniska universitet för att skapa en mer effektiv tjänste- och produktutveckling för företag och organisationer.

HISTORIA

Stiftelsen Centek bildades hösten 1983 för att vara länken mellan den dåvarande Högskolan (i dag Luleå tekniska universitet) och regionen. Syftet var att utveckla regionen utifrån samverkan och förankring i samtiden genom projektbaserad verksamhet.

Affärsutveckling är en av grundstenarna i företagets verksamhet och målsättningen har alltid varit att stärka regionens konkurrenskraft.

Företaget började tidigt med internationell affärsutveckling för små och medelstora företag som lokalt kontor för Enterprise Europe Network och dess föregångare Innovation Relay Centre.

Sedan starten har LTU Business på olika sätt utvecklat och drivit uppdragsutbildningar såväl internationellt, nationellt och regionalt. Internationellt främst i de områden där Luleå tekniska universitet har sina styrkor som gruvnäring, miljö, energi och jämställdhet. Den tidiga starten på utbildningsmarknaden har gjort företaget till Norrbottens äldsta utbildningsföretag.

MILSTOLPAR

  • 1983 etablerades ett företagshotell och räknas som Sveriges första inkubatorverksamhet.

  • Sedan 1986 har vi examinerat 450 gruvingenjörer från Asien, Afrika och Sydamerika på uppdrag av det svenska biståndsorganet SIDA.

  • Mellan 1997-2001 drevs organisationen Swedish Centre i Murmansk som bevakade och underlättade affärsmöjligheter för norrbottniska företagen på den ryska marknaden.

  • 1992 så startade vi vår första utbildning i Ryssland – bara ett år efter Sovjetunionens fall

  • I dag har vi genomfört uppdragsutbildningar för mer än 10 000 deltagare nationellt och internationellt.

  • 1995 startade vi ett jämställdhetsprojekt och ledarskapsprogram för kvinnor i Asien, Afrika och Latinamerika under namnet Women in Management.

  • Vårt designprogram Turistanläggningarnas form och funktion har fått nationell beröm och resulterat i koncept och utvecklingen av Tree Hotel i Boden.

  • Kring 2010 fick verksamheten det  operativa uppdraget som innovationskontor för Luleå tekniska universitet.

ORGANISATION

LTU Business AB har i dag 35 anställda på fyra orter.

Verkställande direktören är Gry Holmgren Hafskjold som tillträdde 2008.

LTU Business styrelse består av representanter för Luleå tekniska universitet och näringslivet i regionen.

Luleå tekniska universitet blev ensam ägare av Centek via LTU Holding år 2011. 2015 bytte företaget namn till LTU Business AB för att förtydliga sin uppdragsroll som affärsutvecklingsbolag och närheten till Luleå tekniska universitet.