Strategi och verksamhetsutveckling

Conny Hökfors

Conny Hökfors

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3981773
Conny Hökfors, som är civilingenjör och teknisk lic. och arbetar med samverkan mellan Luleå tekniska universitet och näringsliv.
Lisa Ek

Lisa Ek

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0736889652
Lisa Ek arbetar med att stödja affärsutveckling och internationalisering hos små- och medelstora företag i Norrbotten/Norra Västerbotten och är anställd på LTU Business sedan 2016.
Karoline Pettersson

Karoline Pettersson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5479628
Karoline Pettersson är anställd på LTU Business sedan augusti 2009 och arbetar främst som projektledare inom student- och företagsrelaterade innovationsprojekt. Karoline är utbildad industriell design...
Mattias Bergström

Mattias Bergström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-6777626
Mattias Bergström är LTU Business expert på innovations- och designprocesser. Han är doktor och disputerade 2009 inom ämnet Funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet, LTU. Efter disputatio...
Lars-Åke Isaksson

Lars-Åke Isaksson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3601936
Lars-Åke Isaksson är anställd på LTU Business sedan 2007 och underlättar för Norrbottens/Norra Västerbottens företag att komma i kontakt med universitetet. Lars-Åke arbetar även med internationaliser...
Stefan Dahlhielm

Stefan Dahlhielm

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5192680
Stefan Dahlhielm arbetar med affärsutveckling och internationalisering. Stefan var med när LTU Business etablerades och har varit engagerad i flera internationella projekt.
Adam Wikström

Adam Wikström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2358310
Adam Wikström är företagsrådgivare med RISE som bas. Adam har bred erfarenhet av företagande samt är Civilingenjör i maskinteknik och Tekn. Dr.
Kenneth Isaksson

Kenneth Isaksson

Organisation: LTU Business AB, Extern
Kenneth Isaksson är Civilingenjör med inriktning logistik och produktionsekonomi. Han har 20 års erfarenhet som konsult med affärsutveckling i SME (små- och medelstora) företag och arbetar idag främst...

Innovationsledning

Emil Svanberg

Emil Svanberg

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5795506
Emil Svanberg ingår i kommersialiseringsteamet vid LTU Business AB där han hjälper forskare, studenter och anställda vid LTU att kommersialisera sina idéer och resultat. Utmaningen att matcha kundbeho...
Lisa Mujagic

Lisa Mujagic

Organisation: LTU Business AB, Extern
Hej! Jag heter Lisa Mujagic och jag stöttar och coachar studenter som har idéer.
Sofia Gullholm

Sofia Gullholm

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0702440005
Sofia Gullholm är affärsutvecklare och områdeschef för Västerbotten. Sofias specialisering är kommersialiseringsstrategi och stöd för idébärare i Skellefteåregionen, samt samverkan med näringsliv och ...
Johanna Bergström Roos

Johanna Bergström Roos

Organisation: LTU Business AB, Rymdteknik, Extern, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 070-5446021
Johanna Bergström-Roos är anställd på LTU Business AB sedan oktober 2011 och arbetar med Kiruna som bas. Hon är projektledare och verksamhetsutvecklare med uppdraget att stärka Luleå tekniska universi...
Kent Mrozek

Kent Mrozek

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0702700099
Kent Mrozek finns sedan januari på LTU Business AB inom verksamhetsområdet Kommersialisering. Kent kommer att arbeta som kommersialiseringscoach och hjälpa forskare, studenter och anställda på Luleå t...
Niklas Grönberg

Niklas Grönberg

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-4530022
Jag heter Niklas Grönberg och jobbar som affärsutvecklare på LTU Business AB och specialiserar mig på kommersialisering.
Johan Bergström

Johan Bergström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2185919
Johan Bergström arbetar som projektledare för kommersialiseringsverksamheten vid Luleå tekniska universitet i Luleå och Piteå sedan 1 september 2011. Verksamheten syftar till att stödja och inspirera ...

LTU Professional Education

Mattias Lundborg

Mattias Lundborg

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5805750
Mattias Lundborg arbetar som affärsområdeschef för Utbildningar & Program med mål att initiera och omsätta utbildningsbehov och efterfrågan till kundanpassade utbildningar och program för företag och ...
Monica Äijä-Lenndin är anställd på LTU Business sedan 2010 och arbetar främst med projekt inom besöksnäringen men finns nu även halvtid på Campus i Skellefteå i verksamhetsområdet kommersialisering i ...
Eleonora Vaccari

Eleonora Vaccari

Organisation: LTU Business AB, Extern
Eleonora Vaccari arbetar som projektledare inom affärsutveckling och utbildning. Hon arbetar främst med Korta Vägen, ett program för invandrade akademiker, samt är engagerad i internationella projekt...
Niclas Dahlström

Niclas Dahlström

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: +46703829977
Niclas Dahlström arbetar som projektledare och affärsutvecklare med specialkompetens inom gruv och mineral inom utbildning och affärsutveckling.

Kaarin Kivimäki

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3121325
Anna Tuomas

Anna Tuomas

Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3693816
Anna Tuomas arbetar med utbildning och har som uppdrag att samordna vidareutbildningar samt uppdragsutbildningar i samverkan med Luleå tekniska universitet, främst inom områdena hälso- och sjukvård oc...