E-post: info@ltubusiness.se
Telefon: +46 (0) 920 49 29 00
Adress: Aurorum 1A, 977 75 Luleå

Strategisk affärsutveckling

Conny Hökfors
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3981773
Conny Hökfors, som är civilingenjör och teknisk lic. och arbetar med samverkan mellan Luleå tekniska universitet och näringsliv.
Lars-Åke Isaksson
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3601936
Lars-Åke Isaksson är anställd på LTU Business sedan 2007 och underlättar för Norrbottens/Norra Västerbottens företag att komma i kontakt med universitetet. Lars-Åke arbetar även med internationaliser...
Lisa Ek
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0920-492803
Lisa Ek arbetar med att stödja affärsutveckling och internationalisering hos små- och medelstora företag i Norrbotten/Norra Västerbotten och är anställd på LTU Business sedan 2016.
Stefan Dahlhielm
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5192680
Stefan Dahlhielm arbetar med affärsutveckling och internationalisering. Stefan var med när LTU Business etablerades och har varit engagerad i flera internationella projekt.
Mattias Bergström
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-6777626
Mattias Bergström är LTU Business expert på innovations- och designprocesser. Han är doktor och disputerade 2009 inom ämnet Funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet, LTU. Efter disputatio...
Karoline Pettersson
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5479628
Karoline Pettersson är anställd på LTU Business sedan augusti 2009 och arbetar främst som projektledare inom student- och företagsrelaterade innovationsprojekt. Karoline är utbildad industriell design...
Kenneth Isaksson
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-6072908
Kenneth Isaksson är Civilingenjör med inriktning logistik och produktionsekonomi. Han har 20 års erfarenhet som konsult med affärsutveckling i SME (små- och medelstora) företag och arbetar idag främst...
Adam Wikström
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2358310
Adam Wikström är företagsrådgivare med RISE som bas. Adam har bred erfarenhet av företagande samt är Civilingenjör i maskinteknik och Tekn. Dr.

Kommersialisering

Pär Johansson
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2089875
Pär Johansson är sedan 1 januari 2011 Commercialization Manager på LTU Business AB och leder på uppdrag av Luleå tekniska universitet arbetet med att kommersialisera idéer från både studenter och fors...
Kent Mrozek
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0920-492566
Kent Mrozek finns sedan januari på LTU Business AB inom verksamhetsområdet Kommersialisering. Kent kommer att arbeta som kommersialiseringscoach och hjälpa forskare, studenter och anställda på Luleå t...
Lisa Braafnäs Mujagic
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2566268
Hej! Jag heter Lisa Braafnäs Mujagic och är affärsutvecklare inom området kommersialisering och jobbar främst med studenter.
Emil Svanberg
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-5795506
Emil Svanberg ingår i kommersialiseringsteamet vid LTU Business AB där han hjälper forskare, studenter och anställda vid LTU att kommersialisera sina idéer och resultat. Utmaningen att matcha kundbeho...
Sofia Gullholm
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0702440005
Sofia Gullholm är affärsutvecklare och områdeschef för Västerbotten. Sofias specialisering är kommersialiseringsstrategi och stöd för idébärare i Skellefteåregionen, samt samverkan med näringsliv och ...
Johanna Bergström Roos
Organisation: LTU Business AB, Rymdteknik, Extern, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 070-5446021
Johanna Bergström-Roos är anställd på LTU Business AB sedan oktober 2011 och arbetar med Kiruna som bas. Hon är projektledare och verksamhetsutvecklare med uppdraget att stärka Luleå tekniska universi...
Niklas Grönberg
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-4530022
Jag heter Niklas Grönberg och jobbar som affärsutvecklare på LTU Business AB och specialiserar mig på kommersialisering.
Johan Bergström
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-2185919
Johan Bergström arbetar som projektledare för kommersialiseringsverksamheten vid Luleå tekniska universitet i Luleå och Piteå sedan 1 september 2011. Verksamheten syftar till att stödja och inspirera ...
Mattias Gustafsson
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 073-0864219
Mattias Gustafsson har studerat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet, med profil i produktionsledning, inriktning mot industriell marknadsföring och examensarbe...
Nils Svanljung
Organisation: VSS-INNO, LTU Business AB, Verksamhetsstöd, Extern
Telefon: 070-2756560
Nils Svanljung har en samhällsplanerarexamen på 160 p + 40 p forskarutbildning från Uppsala universitet. Sedan mitten av 70-talet har Nisse arbetat med affärsidéer som har sin grund från universitets-...

Utbildningar och program

Mattias Lundborg
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0920-492341
Mattias Lundborg arbetar som affärsområdeschef för Utbildningar & Program med mål att initiera och omsätta utbildningsbehov och efterfrågan till kundanpassade utbildningar och program för företag och ...
Anna Dahlberg
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 0709131550
Anna Dahlberg arbetar som affärsutvecklare inom utbildningsområdet. Uppdrag där utbildningar bidrar till samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv är hennes huvudsakliga område.
Niclas Dahlström
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: +46703829977
Niclas Dahlström arbetar som projektledare inom utbildning och affärsutveckling. Uppdragsutbildningar och projektledning inom Gruvindustrin, Big data och Digitalisering är hans huvudsakliga områden.
Anna Tuomas
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3693816
Anna Tuomas arbetar med utbildning och har som uppdrag att samordna vidareutbildningar samt uppdragsutbildningar i samverkan med Luleå tekniska universitet, främst inom områdena hälso- och sjukvård oc...
Eleonora Vaccari
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-6239890
Eleonora Vaccari arbetar som projektledare inom affärsutveckling och utbildning. Hon arbetar främst med Korta Vägen, ett program för invandrade akademiker, samt är engagerad i internationella projekt...
Sven-Erik Österlund
Organisation: LTU Business AB, Extern
Telefon: 070-3291842
Sven-Erik Österlund började på LTU Business in 1990 och arbetar huvudsakligen med att utveckla internationella projekt samt genomföra program inom gruvindustri, energi och miljö.
User avatar
Kaarin Kivimäki
Organisation: LTU Business AB, Extern

Norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag
LTU Business AB

 

E-post: info@ltubusiness.se
Telefon: +46 (0) 920 49 29 00
Adress: Aurorum 1A, 977 75 Luleå