LTU_Business_Iceblock
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsprojekt blev nyskapande automationslösning med startup-sommar

Publicerad: 31 januari 2019

Ett forskarteam vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en ny nano-controller för framtidens automatiserade industrier. Efter att de verifierade sin affärsidé med hjälp av LTU Business har de nu blivit antagna till Arctic Business Incubator.

– Med vår produkt Iceblock blir det möjligt för företag att skapa helt modulära och omkonfigurerbara fabriksgolv och öka den totala driftseffektiviteten, säger Sandeep Patil.

Det är forskarna Valeriy Vyatkin, Dmitrii Drozdov och Sandeep Patil från forskningsämnet kommunikations- och beräkningssystem vid Luleå tekniska universitet som har utvecklat en nyskapande nano-controller. Nano-controllers används i dag för att kontrollera mekatroniska system och processer för tillverkande företag.

Unik Nano-controller

– Iceblock kommer att lanseras med en inbyggd och pålitlig trådlös anslutning baserad på wifi och avancerade algoritmer som ger god tillförlitlighet för industrikrav. Det hjälper industrin att omkonfigurera automationssystem utan att behöva utveckla ny programvara för varje tillfälle. Det ger större utbud av massanpassning och gör det möjligt för industrin att anpassa sig mycket snabbare till marknadens behov, säger Sandeep Patil.

Teamets ambition är att nano-controllern ska bli en hörnsten i det som krävs för att omvandla ett tillverkningsföretag till Industri 4.0. Forskarna bedriver för närvarande en dialog med ett företag om att starta en testbädd för produkten.

– Vårt mål är att ha en färdig produkt om två år. På sex månader kommer vi att ha ett utbildningspaket redo för användning av utbildningsinstitut för att träna studenter att arbeta med denna teknik. Samma paket kommer också finns tillgänglig för industrier så att de kan lära sig hur man arbetar med den nya tekniken och standarden, säger Sandeep Patil.

Undersökte affärspotential i Startup Sommar

En av anledningarna till att de blev antagna till inkubatorn ABI var på grund av forskarna var med i Startup Sommar som arrangeras av LTU Business. I Startup sommar så undersöker studenter marknadspotential i affärsidéer från forskningen, med hjälp av metodiken Innovation Due Diligence.

– Vi hade en tanke om affärspotentialen men vi behövde någon som lämnade universitetet och talade med kunderna. Det var jätteviktigt för oss att förstå industrins behov och ifall vår produkt kunde appliceras för det behovet och vi använde den informationen till vår ABI-ansökan. Utan hjälpen så hade vi fortfarande suttit fast med att identifiera kunden. Om man är en forskare med resultat som man tror har kommersiell potential så ska man ansöka till programmet, säger Sandeep Patil.

Vill du undersöka affärsnytta i din forskning? Kontakta oss:

Sandra Berg

Sandra Berg,

Telefon: 073-0344331
Organisation: LTU Business AB, Extern