LTU_Business_Latitude66
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nätverksträff och examen för Norrbottens framtidsledare

Publicerad: 31 maj 2018

En framtid i ständig förändring kräver mycket av våra ledare i regionen. Latitude 66 är mentorskapsprogrammet som stärker Norrbotten genom att hitta och utveckla ledare som har ett bredare engagemang än bara sin egen verksamhet och som ska klara av framtidens utmaningar. Nu har ytterligare 16 ledare kompletterat nätverket av deltagare och mentorer som fått ta del av detta programmet.

- Jag klev in i Lattitude 66 med förhoppningen av att bredda mitt nätverk då jag är relativt ny på orten. Efter årets slut så kan jag inte säga annat än att detta mentorskapsprogram har överstigit alla mina förväntningar. Föreläsningarna, gruppen och människorna jag har kommit i kontakt med under det år som programmet är har varit magiskt. LTU Business har lyckats sy ihop ett extremt genomtänkt och givande utvecklingsprogram som jag vill rekommendera att fler ser möjligheten att söka till, säger Gustav Nordin, platschef på Datschas utvecklingskontor i Luleå.
 
LTU Business har nu drivit tre utvecklingsprogram med ledare från Norrbotten. Under onsdagen samlades nätverket med deltagare och mentorer från alla tre omgångarna för att bygga vidare på nätverket och se hur de kan tillsammans kan göra skillnad för Norrbotten. Några av frågorna som man förde samtal runt var regionens utveckling genom ökad samverkan, attraktionskraft och en långsiktigt och hållbar besöksnäring. Dessutom fick de ta del av Lars-Eric Aaros resa som ledare och samtal fördes om viktiga delar i ett ledarskap av i dag.
 
- Totalt har det gått 48 deltagare i Latitude under tre år. Vi undersöker just nu hur vi ska ta konceptet vidare för att fortsätta bygga på den här ledarskapsplattformen. Det här är människor som bryr sig om vår regions utveckling och det är resurser som vi måste ta vara på, säger Monica Äijä-Lenndin, programansvarig.
 
Programmet pågår under i ett år och innehåller mentorsträffar, bygga nätverk, föreläsningar och workshops från Norrbotten i världen – världen in i Norrbotten till att stärka ledaren att kunna leda i den snabba förändringen vi står inför. Vi vill fånga unga och andra engagerade ledare som har ett större engagemang än bara sin egen verksamhet så vi får dem att fortsatt verka i vår region.
 
Andra ämnen har varit bland annat hur den globaliserade ekonomin skapar nya möjligheter, hur dagens flyktingar kan bli morgondagens resurser, hur man bygger nätverk, allianser, innovationer och hur man attraherar spetskompetens till sin organisation. Gruppen har även gått i maktens korridorer och fått nya insikter i hur vi kan påverka.
 
Latitude 66 Mentorship arrangeras av LTU Business AB och programmets finansiärer har varit Sparbanken Nord, Region Norrbotten.
 

Läs mer här: