Nytt forum fokuserade på samverkan och innovation i rymdsektorn

Publicerad: 12 maj 2016

Under två dagar samlades rymdindustrin, regionala företag tillsammans med den akademiska världen för att diskutera hur man skapar en starkare rymdindustri. Diskussionen fokuserade på många nya innovativa idéer och öppna samarbeten.

Stefan Sydberg, vice kommunalråd i Kiruna, öppnade Space Innovation Forum med att berätta om Kiruna kommuns nya offensiva mål om att skapa en innovativ tillväxtregion tillsammans med bland annat rymdbranschen genom att försöka skapa 1000 nya jobb och öka det totala antalet helårsstudenter till 400 fram till år 2020.

– För att de här målen ska bli verklighet måste vi samverka med universitet i större grad. Rymdnäringen är en viktig basnäring för kiruna och den omgivande regionen, säger Stefan Sydberg, vice kommunalråd i Kiruna.

 Efteråt talade professor Reza Emami om vikten av nära samarbete mellan Kirunas tre huvudaktörer i rymdindustrin, Esrange SSC, IRF och Luleå tekniska universitet för att kunna skapa en unik möjlighet genom att utveckal en helhetsservice för små rymdplattformar.

– Den här servicen kan enbart skapas i Kiruna och skulle bli världsunik. Vi har tre organisationer som är specialister i var sitt unika område. Vi har plattformsdesign, utveckling, systemvalidering och verifiering på LTU, payload marksystem på IRF och möjlighet till uppskjutningar vid Esrange, säger Reza Emami, professor i rymdtekniska system.

Ett antal talare följde upp området med ämnen som formationsflygning i rymden, autonoma navigationssystem för höghöjdsballonger, mjukvaruradiobasstationer för satellitkommunikation och mikrodrivmedel i satelliter och generella innovationsmöjligheter i området.

Första stegen mot marskoloni

Nästa del av forumet innehöll en detaljerad beskrivning kring den pågående utvecklingen av HABIT-instrumentet som har blivit utvalt att följa med på ESA:s marsuppdrag 2020.  Instrumentet utvecklas av Luleå tekniska universitet tillsammans med Omnisys instruments.

– Vi ser HABIT-instrumentet som en av de första stegen mot att kolonisera mars, avslutade Alvaro Soria-Salinas, doktorand  i atmofärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Den sista delen av den första dagen avhandlade additativ tillverkning och dess potential att förändra sättet att prototypa och serietillverka komponenter i rymdbranschen. Tre doktorander, Christo Dordlofva, Magnus Neikter och Angelica Lindwall, presenterade resultaten från sin studieresa till företag och universitet.

– Additativ tillverkning är ett hett ämne i rymdindustrin, tyvärr är Sverige inte i toppen på marknaden och ligger ganska långt bakom ledande länder i Europa, säger Christo Dordlofva, doktorand i materialvetenskap.

Industrins behov diskuterades

Under dag två beskrev industrirepresentanter öppna innovationsmiljöer, behov och trender i branschen.

LTU-alumnen Aleix Megias, listad av affärsmagasinet Forbes som en framtida industriledare under 30 år i Europa, presenterade sitt företag Open Cosmos och deras resa från idé till startup samt arbetet tillsammans med professor Reza Emami kring ESA:s cubesat satsning QB50 där den första uppskjutningen är planerad i det tredje kvartalet 2016.

– Open Cosmos mål är att öppna upp rymden för forskare, företag och tredje världen genom att minska kostnaden för att skicka upp satelliter tiofalt, säger Aleix Megias.

Arrangemanget avslutades med en diskussion kring industrins behov där ledande företag som SSC, OHB, GKN Aerospace berättade om deras perspektiv kring nya trender.

– Det nya Esrange har möjligheten att bli en av de viktigaste rymdcentrumen i världen men då måste vi ha tillgång till mer studenter som fyller kompetensbehovet, säger Ella Karlsson Sjöberg från Swedish Space Corporation.

Även regionala företag som Conex Engineering, Umbilical Design, Pre Eye visade sitt intresse för en ny och växande marknad i norra Sverige.

– Vi deltar för att vi ser affärsmöjligheter i rymdsektorn som just nu visar god tillväxt, och vi vet att vi kan möta behoven från rymdindustrin och det här eventet har varit ett bra sätt att träffa nya potentiella partners, säger Jimmy Abrahamsson, vd på Conex Engineering.

Luleå tekniska universitet har de senaste åren satsat 100 miljoner kronor på rymdcampus i Kiruna vilket innebär 20 nya doktorandtjänster i en ambition att stärka rymdverksamheten i Kiruna. Två nya ämnesföreträdare har rekryterats, professor Javier Martín-Torres i atmosfärsvetenskap och professor Reza Emami i rymdtekniska system samt satsningen RIT-projektet som handlar om att stärka företagssamverkan, där LTU Business AB är projektpartner.

Kontakt

Johanna Bergström Roos

Johanna Bergström Roos, Projektledare RIT

Telefon: 070-5446021
Organisation: LTU Business AB, Rymdteknik, Extern, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar