RIT-panel
Panelen bestod av Ingemar Skogö, rymdutredare, Anna Rathsman, SSC, Johanna Bergström-Roos, LTU Business, Mark Pierce, KTH och Olle Norberg, Rymdstyrelsen. Christer Fuglesang var moderator.

RIT med i samtal om svensk rymdstrategi

Publicerad: 28 oktober 2015

LTU Business affärsutvecklare Johanna Bergström-Roos bjöds in till panelsamtal om den svenska rymdutredningen som representant för RIT-projektet.

Den svenska rymdutredningen ”Rymd för nytta och tillväxt” som är beställd av regeringen, presenterades av utredaren Ingemar Skogö då KTH anordnade ”Space Randezvous” den 7 oktober. Projektledaren för LTU-projektet RIT*, Johanna Bergström-Roos från LTU Business, var inbjuden att medverka i den efterföljande panelen som sakkunnig.

- En svensk rymdstrategi är efterlängtad av många av oss som arbetar inom rymdindustrin, säger Johanna Bergström-Roos och fortsätter.

- Vi behöver en gemensam riktning med en tydlig prioritering så att vi kan fortsätta att vara en framstående rymdnation som bidrar till samhällsnytta.

En ledstjärna för förbättringar bör enligt utredningen vara att verksamheten i högre grad ska resultera i ökade nyttor för samhället. Med nyttor för samhället menas att det utvecklas produkter och tjänster som med hjälp av rymdsystemen leder till effektivare samhällsfunktioner eller enklare vardag för medborgarna. En annan viktig pusselbit är högre samverkan mellan både rymdaktörer och forskningsfinansiärer.

Senast man diskuterade en gemensam strategi var 1995 så det är hög tid att arbetet kommer igång. Utredningen presenterades tidigare i höst för rymdministern, tillika minister för högre utbildning och forskning, Helena Hellmark Knutsson. Den politiska processen är igång och utredningen skickas inom kort ut på remiss.

* Projektet RIT står för Rymd för innovation och tillväxt och är ett regionalt utvecklingsprojekt med syfte att skapa hållbar tillväxt i Norrbotten och stärka Sverige som rymdnation. RIT bygger en produktiv och attraktiv innovationsmiljö som lockar människor, investerare och företag till regionen. RIT bidrar till att rymdbranschen i regionen stärker sin förmåga att samverka mellan akademi, näringsliv och aktörer i det innovationsstödjande systemet.

Följande partners är med och stödjer alternativt arbetar i projektet: SSC, GKN, NanoSpace, OHB Sweden, ÅAC Microtec, ABI, Progressum, Kiruna kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Norrbottens Läns Landsting.