Världsledande forskning blir världsledande affärsidé

Publicerad: 4 december 2014

Emil Svanberg och hans kolleger vid LTU Business hjälper forskare, studenter och anställda vid Luleå tekniska universitet att kommersialisera sina idéer och resultat. Ett sådant exempel gäller en ny typ av smörjmedel som utvecklats av forskare vid universitetet.

Du hjälper forskare att kommersialisera en ny typ av smörjmedel?

– I korthet handlar det om att vi kompletterar forskarna med det vi är bra på. Som en del av LTU Business erbjudande till forskare, anställda och studenter har jag utarbetat en kommersialiseringsstrategi för uppfinningen. Jag har också hjälpt till att hitta finansiering till de initiala patentkostnaderna och bistått i förhandlingar med en forskningsfinansiärer. Baserat på insikterna i kommersialiseringsstrategin hjälpte jag forskarna att utarbeta en plan som vi nu fått finansierad via VINNOVA.  Jag har lett, koordinerat och genomfört mycket av arbetet, samtidigt som alla beslut ägs av forskarna.

När är marknadslansering aktuell?

– Det kan gå mycket snabbt att nå första kommersiella tillämpning. I det här fallet var resultaten väldigt mogna och det finns uttalat intresse från kommersiella aktörer. Att nå brett marknadsgenomslag med många tillämpningar på många marknader kommer, som det alltid gör, att ta betydligt längre tid.

Vad tror du om marknadspotentialen?

– Den är mycket stor. Att i detalj kartlägga och kvantifiera marknadspotentialen är en del av vårt fortsatta kommersialiseringsprojekt, men det är en uppfinning med globala implikationer på en mångmiljardmarknad.

Bör man vänta tills patentansökan gått igenom innan lansering?

– Vi brukar tvärt om rekommendera att man väntar så länge som möjligt med patentering och att man endast patenterar då det skapar ett tydligt mervärde för kommersialisering. Många gånger kan en företagshemlighet vara en bättre lösning. Det viktiga är att all hantering av IPR (intellectual property rights), inklusive patentering, görs för att stärka den affärsmöjlighet man siktar mot.

Emil bästa kommersialseringstips till forskare eller studenter:

1. Ta hjälp!
Prata med LTU Business och gör det tidigt, kanske redan när ni skissar på nya projekt.

2. Kommersialisering betyder inte att alla måste bli entreprenörer i ett startup.
LTU Licens kan kommersialisera åt dig!

3. Patent är inte detsamma som kommersialisering. 
Fråga dig om och i så fall varför patent är viktigt för dig?

Boka ett möte med Emil

Emil Svanberg

Svanberg, Emil -

Organisation: LTU Business AB, Extern

Läs även