Idea competition_banner
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vinnarna i idétävlingen presenteras

Publicerad: 16 december 2019

Stort grattis Suzanna Törnroth och Richard Lundh till första pris för er klimatsmarta idé "Food Saver". Vi gratulerar också Henrik Melsom och Selcuk Sakar till andra respektive tredje plats.

Utmaningen var att bidra med idéer som kan bidra till en bättre vardag och ett mer hållbart samhälle. De tre bästa bidragen vinner idéutvecklingscheckar motsvarande 30 000 kr, 20 000 kr respektive 10 000 kr, samt en personlig affärscoach och färdplan mot sitt mål. 

De vinnande idéerna

1:a Pris

Suzanna Törnroth och Richard Lundh

"Food Saver" är en innovativ lösning för att minska matsvinnet i butiker och erbjuder billig mat till konsumenter genom en snillrik applikation. Juryns anser att idéen löser ett problem som är omfattande och har en innovativ höjd där miljöpåverkan och kostnaderna kan minskas. Teamet har även beskrivit utförligt behovet, marknaden och vilka konkurrande lösningar som finns.

2:a Pris

Henrik Melsom

En spelidé med marknadspotential och ett kompetent team för att lyckas. Storyn har en inriktning på att medvetandegöra miljöproblemen i samhället. Juryn anser att teamet har en bra spelidé där det finns goda möjligheter att nå en stor marknad samtidigt som spelaren blir genom spelet får en inblick i de miljöproblemen som finns i samhället. 

3:e Pris

Selcuk Sakar

Lösningen möjliggör kontinuerlig inspektion av kraftledningar med hjälp av drönare som laddar sig själv då den landar på kraftledningen. Lösningen är autonom och larmar vid hinder/fel längs ledningen. Juryn anser att idén har en god potential på marknaden och att lösningen skulle minska miljöpåverkan och kostnaderna vid inspektion av kraftledningar.

Tack till alla deltagare

Stort tack från oss på LTU Business till alla som bidragit med idéer. Idétävlingen görs som en del av vårt uppdrag att erbjuda innovationsstöd till studenter, doktorander, forskare och anställda vid Luleå tekniska universitet. 

Taggar