Lars Stehn
Lars Stehn

Lars Stehn

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Träbyggnad
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lars.Stehn@ltu.se
0920-491976
F955 Luleå

Projekt

CV

Publikationer

Konferensbidrag

Flow and resource efficiency measurement method in off-site production (2017)

Wenicke. B, Lidelöw. H, Stehn. L
Ingår i: IGLC 2017, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017, s. 861-868, The International Group for Lean Construction, 2017
Artikel i tidskrift

Barriers to client-contractor communication (2016)

Engström. S, Stehn. L
International Journal of Project Organisation and Management, ISSN: 1740-2891, Vol. 8, nr. 2, s. 151-171
Konferensbidrag

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

Erikshammar. J, Stehn. L
Ingår i: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Artikel i tidskrift

An indicator for superfluous iteration in offsite building design processes (2015)

Haller. M, Lu. W, Stehn. L, Jansson. G
Architectural Engineering and Design Management, ISSN: 1745-2007, Vol. 11, nr. 5, s. 360-375
Konferensbidrag

Exploring Swedish local planning authorities' perceptions of standardized housing construction (2015)

Viking. A, Stehn. L
Ingår i: Procs 31st Annual ARCOM Conference, 7-9 September 2015, Lincoln, UK, s. 1053-1062, Association of Researchers in Construction Management, 2015