LTU_Business_Top

Om LTU Business AB

LTU Business AB är ett affärsutvecklingsbolag i norra Sverige med huvudkontor i Luleå, grundat 1983. Den huvudsakliga verksamheten fokuserar på uppdragsutbildning, affärsutveckling för små och medelstora företag samt kommersialisering av forskningsresultat från Luleå tekniska universitet.  

VERKSAMHET

Företagets verksamhet är indelad i fyra affärsområden:

Utbildningar och program

Utbildningsportföljen består främst av uppdragsutbildningar samt ett urval av fasta kurser. Några exempel är: Korta vägen – högskoleinsatser för utländska akademiker, utvecklingsprogram och ledarskapsprogram för små och medelstora företag samt affärsutvecklingsprogram för besöksnäringen.

Kommersialisering

LTU Business arbetar med kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet. Företaget har även uppdraget att ta affärsmässiga beslut om vilka intellektuella rättigheter som bolaget LTU Licens AB ska köpa från forskare vid universitetet.

Tjänster för små och medelstora företag

LTU Business har i uppdrag att få till stånd fler samarbeten mellan regionens företag och universitetet. Regionen är Norrbotten och Västerbotten, och företagen är främst små och medelstora. LTU Business har också uppdrag från myndigheten Tillväxtverket att verka som ett av de nationella Enterprise Europe Network-kontoren som hjälper företag att ta sig ut på den internationella marknaden.

Specialistuppdrag

Specialisttjänsterna handlar främst om projektlednings- och utredningsuppdrag och oftast inom områden där LTU Business och Luleå tekniska universitet har expertkompetens.

HISTORIA

Stiftelsen Centek bildades hösten 1983 för att vara länken mellan den dåvarande Högskolan (i dag Luleå tekniska universitet) och regionen. Syftet var att utveckla regionen utifrån samverkan och förankring i samtiden genom projektbaserad verksamhet.

Affärsutveckling är en av grundstenarna i företagets verksamhet och målsättningen har alltid varit att stärka regionens konkurrenskraft.

Företaget började tidigt med internationell affärsutveckling för små och medelstora företag som lokalt kontor för Enterprise Europe Network och dess föregångare Innovation Relay Centre.

Sedan starten har Centek på olika sätt utvecklat och drivit uppdragsutbildningar så väl internationellt, nationellt och regionalt. Internationellt främst i de områden där Luleå tekniska universitet har sina styrkor som gruvnäring, miljö, energi och jämställdhet. Den tidiga starten på utbildningsmarknaden har gjort företaget till Norrbottens äldsta utbildningsföretag.

MILSTOLPAR

  • 1983 etablerades ett företagshotell och räknas som Sveriges första inkubatorverksamhet.
  • Sedan 1986 har vi examinerat 450 gruvingenjörer från Asien, Afrika och Sydamerika på uppdrag av det svenska biståndsorganet SIDA.
  • Mellan 1997-2001 drevs organisationen Swedish Centre i Murmansk som bevakade och underlättade affärsmöjligheter för norrbottniska företagen på den ryska marknaden.
  • 1992 så startade vi vår första utbildning i Ryssland – bara ett år efter Sovjetunionens fall
  • I dag har vi genomfört uppdragsutbildningar för mer än 10 000 deltagare nationellt och internationellt.
  • 1995 startade vi ett jämställdhetsprojekt och ledarskapsprogram för kvinnor i Asien, Afrika och Latinamerika under namnet Women in Management.
  • Vårt designprogram Turistanläggningarnas form och funktion har fått nationell beröm och resulterat i koncept och utvecklingen av Tree Hotel i Boden.
  • Kring 2010 fick verksamheten det  operativa uppdraget som innovationskontor för Luleå tekniska universitet.

ORGANISATION

LTU Business AB har i dag 27 anställda på fyra orter.

Verkställande direktören är Gry Holmgren Hafskjold som tillträdde 2008. 

LTU Business styrelse består av representanter för Luleå tekniska universitet och näringslivet i regionen.

Luleå tekniska universitet blev ensam ägare av Centek via LTU Holding år 2011. 2015 bytte företaget namn till LTU Business AB för att förtydliga sin uppdragsroll som den operativa parten för universitets innovationskontor.