LTU_Business_strategi_analys
Matz Engman, VD för Luleå Näringsliv, diskuterar datacentersatsningar med specialistkonsulten Tor Björn Minde på LTU Business. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Strategi och analys

Våra management konsulter har lång och bred erfarenhet av att initiera, utveckla och genomföra projekt av varierande storlek och komplexitet för alla typer av uppdragsgivare.

LTU Business har särskilt stor kunskap vad gäller att leda större EU-finansierade projekt och projektledningsuppdrag som innefattar flera parter från universitet, företag och offentlig sektor. De områden vi jobbar inom är ofta nära anknutna till den expertis som finns förankrad i företaget:

  • Digitalisering
  • Affärsstrategi
  • Customer Experience
  • Innovation Due Diligence

Vi jobbar och utvecklar också många rena strategi uppdrag och analyser.

Exempel på uppdrag

  • Regionala Innovationsstrategin
  • Regional mineral strategi
  • Strategi för att skapa en världsledande teknikregion i
  • Norrbotten för klimatsmarta effektiva datacenter
  • MECC - Malmfältens energi- och klimatcenter
  • Verksamhetsutveckling på rymdcampus i Kiruna

Taggar