1. Vi står inför komplex förändring

Publicerad: 6 februari 2019

Nyemission eller försäljning av bolaget
Avslute eller flytta verksamheten
Förvärv av ett företag eller flera företag
Ägarskap / linjepaket
Start av nya affärer / nya affärsområden
Organisatorisk förändringar

Vår hjälp: Vi har lång erfarenhet av delta i svåra beslut och göra analytiska utredningar som hjälper företag att bli starkare i förändringens stund. Med våra metoder analyserar vi dina förutsättningar och hjälper dig att staka ut det bästa metoden för att ta sig vidare.