2. Vi vill genomföra en större investering

Publicerad: 6 februari 2019

Ska du exempelvis investera i nya lokaler, starta en webbhandel, expandera geografiskt till nya marknader. Investeringar som kräver en detaljerad ekonomiskt beräkning som underlag för beslut eller för diskussioner med styrelse, investerare och banker.

​Vår hjälp: Vi stöttar dig i att ta fram en pålitlig och långsiktig investeringskalkyl eller business case som ger dig god argumentation med berörda intressenter.

  •