3. Vi saknar en strategisk riktning inför framtiden

Publicerad: 6 februari 2019

Vilka produkter och tjänster ska ni sälja, och hur ska ni sälja dem?
Vilka kunder ska ni sälja åt – geografiskt, branschmässigt?
Hur ska ni bäst anpassa er verksamhet för att leverera kundvärde till de valda kunderna?

Vår hjälp: Vår främsta expertis finns inom tillväxtstrategier där vi stöttar företag att ta fram nya strategier och visioner – grundade på fakta och analys – för att säkerställa en önskad utveckling. Vi stöttar dig i att testa er valda strategi med hjälp av strukturerad omvärldsbevakning och en bred intervjuinsats med branschexperter, befintliga kunder, tappade kunder, framtida kunder och konkurrenter.