8. Vi känner osäkerhet kring prisbilden

Publicerad: 6 februari 2019

1. Känner ni att ni kanske kan ta högre pris för era produkter och tjänster?

2. Har ni nya erbjudanden som ni är osäkra på hur de ska prissättas?

3. Har ni inte fullt koll på vilket värde era produkter och tjänster skapar hos era kunder?

Vår hjälp: Att sätta rätt pris är en strategiskt viktig, och svår, uppgift. Priset ut till kund påverkar direkt resultatet. Många företag saknar idag metoder och taktiker för hur de på ett optimalt sätt prissätter, och faller tillbaka på att sätta kostnad + en bestämd marginal. Vi hjälper gärna till att titta över er prissättningsstrategi och rådge er om huruvida det finns potential att förändra det.