Vill du forma Norrbottens framtid?

Få kunskapen, nätverken och en mentor som gör dig redo för att växa och utvecklas. Vi vill stärka Norrbottens ledare och söker dig som brinner för att utveckla regionen.

Är du en av våra nya framtidsledare?

Vi söker ledare som vill utvecklas, vågar ta nya grepp och prova metoder som bidrar till att organisationer växer och att regionen utvecklas. Vi erbjuder en plattform som ger dig möjlighet att påverka din egen roll, öka din organisations konkurrenskraft och utveckla regionen. Föreläsningar och workshops huvudsakligen i form av internat med övernattning, ca 12 dagar fördelat över ett år.

Många yrkesområden

Latitude 66 är ett program som vänder sig till ledare oavsett vilken sektor du är verksam inom. Det kan vara gruvsektorn, forskning, media, vårdsektorn, rymdfärder, förvaltning, upplevelser, turismnäringen, konst eller musik – det är din förmåga att engagera och leda, inte branschen du verkar inom som är viktig. Du ska vara bosatt eller verksam i länet. Du har stor drivkraft och innehar gärna en ledande position i din organisation. Med ledande position menar vi att du kan påverka din egen roll, din organisation och därmed regionens framtid.

Mentorskap och nätverk

Mentorer från toppskiktet bland företagsledare, konstnärliga ledare och befattningshavare inom offentlig förvaltning verksamma nationellt eller internationellt. De ska under minst ett år ge handledning till programmets framtidsledare. Kanske de största lärdomarna från detta program kommer att vara från din mentor. Det är därför viktigt att du redan innan du söker funderar på vilket behov du har som ledare. Vilka är dina styrkor och vilka är dina svagheter? En mentor ska bidra med kunskaper, erfarenheter och kunna agera dörröppnare utifrån ditt behov.

De nätverk du får via din mentor, de föreläsare du möter och arbetet tillsammans med din grupp skapar en bred plattform inför framtiden som inspirerar till nytänkande och ett utvecklat nätverk där man vågar gå från ord till handling. Dessutom blir du en del av nätverket med alla framtidsledare som genomgått programmet tidigare.

Erfarenheten från deltagare i programmet Latitud 66

Här kan du få ta del av vad några tidigare deltagare har för erfarenheter av att delta i programmet Latitud 66, klicka här.