LTUBusiness_Growth_Academy
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU Business Growth Academy

LTU Business Growth Academy är en utbildning för företagsledare som vill öka sin tillväxt, lönsamhet och ta bättre beslut.

Programmet vänder sig till etablerade företag med en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet.

I dag är en VD:s roll mångfacetterad och kräver ett stort ansvar – ofta blir det strategiarbete lidande på grund av det operativa arbetet. Det gör det svårt att få ett tydligt grepp om vad som säkrar den långsiktiga tillväxten och skapar lönsamhet. Stress gör att beslut baseras på magkänsla istället för på analys. Med LTU Business Growth Academy får du verktyg som förändrar situationen. 
 

”Growth Academy var perfekt - inte för för djupgående utan precis så mycket som man behöver för att kunna fördjupa mer själv.


Du får lära dig:

Strategi
LTU Business Growth Academy har huvudfokus i strategi – hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på? Vi diskuterar verktyg som analyserar ditt företags förutsättningar, resultat och utmaningar och verktyg för en extern analys av marknaden, konkurrenter, kunder och trender. Analysen omsätts till strategiska initiativ och planer.

Kunder och försäljning
Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning? Kundsegmentering, prissättningsmodeller och marknadsplaner diskuteras i utbildningens andra del.

Styrning och uppföljning
Den sista delen fokuserar på hur styrning och uppföljning i ett företag möjliggör att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt.

Nätverk
Du får även chans att diskutera utmaningar och lösa uppgifter med andra VD:ar/chefer som befinner sig i samma sits som du.

 

”Bäst var metoden med att sätta en vision. Vi har gjort det flera gånger förut men nu fick jag ett enkelt och jättebra verktyg”


Så går det till:

Fem tillfällen kvällstid och tre timmar per gång.
Träffa ett tiotal andra VD:ar och våra managementkonsulter där ni diskuterar metoder och modeller för att analysera företag och generera initiativ och planer för tillväxt och förändring.

Kursen fokuserar kring ett fiktivt bolag och deltagarna kommer att få värdera det enligt en ’due diligence’-metodik baserat på de verktyg som vi går igenom. Ingen känslig information om det egna företaget behöver lämnas ut.

Vad tycker tidigare deltagare:

  • 8 av 8 deltagare från förra omgången av Growth Academy (Kalix kommun vintern 2017) skulle rekommendera utbildningen till andra företagare.

För mer information kontakta:

Lisa Ek

Lisa Ek,

Telefon: 0920-492803
Organisation: LTU Business AB, Extern