Arbetsplatsanalys

Arbetsplatsanalys

Denna kurs ger er som företag chansen att få en kartläggning och analys av arbetsmiljön utförd av en grupp blivande civilingenjörer inom Teknisk design som läser sin åttonde termin.

Kursen ger studenten kunskap att använda avancerade metoder för analys av industriarbetsplatser med syfte att kunna förbättra säkerhet, effektivitet, arbetsmetoder och arbetsplatser ur ett hållbarhetsperspektiv, med människors behov och förmågor i centrum. Studenten får lära sig teorier och metoder för arbetsplatsanalys och hur de kan användas för att utvärdera och förbättra arbetsförhållanden, organisation och produktion.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

En kartläggning av arbetsmiljön och/eller arbetsorganisationen vid några arbetsplatser (och preliminära skisser på åtgärder). Kursens projektarbete går i hög grad ut på att studenterna ska öva sig ett flertal analysmetoder, alltså inte primärt lösa problemen på arbetsplatsen.

Så går samarbetet till:

Lärare och företag kommer överens om arbetsplatser som studenterna ska analysera. Det får gärna vara arbetsplatser där företaget vet eller tror att det finns arbetsmiljö- eller arbetsorganisationsproblem. Lärare handleder studenterna, men studenterna kan behöva rådfråga anställda och produktionsansvariga om arbetsplatsen för att kunna göra en bra analys av den.

Vad krävs av er som företag:

Det förväntas att studenterna får tillgång till några arbetsplatser som studenterna gruppvis får analysera (besöka flera gånger, fotografera, observera, intervjua anställda osv) vid några besök (det kan vara en heldag och några halvdagar, ibland kortare besök). Vid första besöket brukar vi få en genomgång om företagets produktion och en rundvandring i hela produktionen samt med fokus på de arbetsplatser där studenterna ska göra sitt jobb. Löpande under kursens gång behöver studenterna ha någon att fråga – både om praktiska saker och om de arbetsplatser som de analyserar. Studenterna gör en redovisning av resultaten i slutet av kursen. Då är det bra om representanter från företaget finns med eller att redovisningen kan ske på företaget.

Kontakt

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492107
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar