Produktdesign

Avancerad produktdesign

I denna kurs har ditt företag möjligheten att få arbeta med en grupp blivande civilingenjörer i Teknisk design inom ett produktutvecklingsprojekt

Studenter i slutet av sin civilingenjörsutbildning inom Teknisk design genomför i denna kurs ett produktutvecklingsuppdrag för ett företag. Uppdraget sträcker sig från behovsanalys och funktionsanalys till konstruktion och dokumentation.

 

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Nytänkande idéer och lösningar inom produktutveckling. Slutleveransen är presentationsmaterial (samt muntlig presentation på företaget om så önskas) och en projektrapport som visar på slutresultatet.

 

Så går samarbetet till:

En projektbrief, en idé om utmaningen som studenterna ska arbeta med, tas fram av företaget med vägledning från kursansvariga. Dessa ’briefar’ presenteras för studenterna som väljer sina projekt i början av höstterminen.

Studentgruppen kommer sedan i ett flertal olika faser under projektets gång arbeta med att ta fram ett förslag till produktutveckling.

 

Vad krävs av er som företag:

En idé om vad som ska göras utan att låsa uppdraget till specifika lösningar samt tid för att bistå studentgruppen med nödvändig information.

 

Exempel på resultat från tidigare omgångar av kursen:

Kursen har getts under väldigt många omgångar och det finns en mängd resultat att visa på.

Ett exempel från kursen vårterminen 2016 är framtagningen av ett nytt hyttkoncept åt Nybergs Mekaniska Verkstad. Kenth Mukka, konstruktionschef på NMV, reflektioner på att medverka i kursen: ”Resultatet är över förväntan, det kommer att bli en produkt och under 2017 så kommer kunderna att få en hytt med det här utseendet”. 

För frågor och information:

Taggar