LTU Business: Bild Datateknik

Datateknik

Publicerad: 17 februari 2017

Sistaårs datateknikstudenter hjälper ert företag med ett avancerat problem

Har ert företag ett komplext problem ni behöver hjälp med av drivna studenter som går sitt sista år på utbildningsprogrammet Civilingenjör Datateknik vid LTU? Då är detta projektkursen för ert företag.

Studenterna arbetar i en större grupp (minst 8 personer) med målet att lära sig mer om storskalig mjukvaruutveckling samtidigt som det får prova på utmaningarna med att arbeta i ett större projekt. 

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

I kursen arbetar studenterna med att lösa ett större problem som kräver att de delar upp arbetet i mindre delar med målet att i slutet av kursen leverera en större fungerande prototyp av ett mjukvarusystem.

Då detta är ett studentprojekt så är det viktigt att företaget lägger sina förväntningar på rätt nivå och dessa förväntningar diskuteras med kursansvariga innan kursstart för att säkerställa att deltagande företag blir nöjda efter de förutsättningar som finns. 

Så går samarbetet till:

 • Innan kursstart (ca 170901) skriver företaget en säljande och teknisk projektbeskrivning på ungefär en A4.
 • Under första veckan av kursen får studenterna rösta på vilket eller vilka projekt de vill jobba med i kursen.
 • Om företagets förslag väljs ut så träffar studenterna företaget för en initial diskussion om innehåll och förväntat resultat.
 • Arbetet går sedan igång där studenterna får själva lägga upp sitt arbete och välja arbetssätt (t.ex. Agile mjukvaruutveckling med korta cykler).
 • Under projektet har företaget kontinuerlig kontakt med studenterna och mötestider planeras i samråd med företaget.
 • Under andra halvan av oktober håller studenterna en publik presentation av sitt projektarbete.
 • I mitten av december har eleverna sin slutliga muntliga presentation där de visar upp vad de skapat i form av ett körande mjukvarusystem.
 • I mitten av januari avslutas kursen och studenterna levererar sitt slutresultat inklusive skriftlig rapport, mjukvara och installationsinstruktioner.

Vad krävs av er som företag:

För ett lyckat projekt krävs att företaget avsätter 1-2 timmar i snitt för kontakt med studenterna per vecka med några fler timmar under uppstartstiden.

Ett lyckat projekt kräver också att det är en ganska avgränsad uppgift samt att den är spännande nog för studenterna att välja den. Typiskt är inte studenterna intresserade av att göra ett enkelt webbgränssnitt till ett existerande system. Viktigt också att beakta att den föreslagna uppgiften måste vara stor nog att sysselsätta minst 8 personer på halvtid under 4 månader.

Om extra utrustning eller resor krävs för att utföra det föreslagna arbetet står företaget för den kostnaden i samråd med LTU. 

Exempel på resultat från tidigare omgångar av kursen:

 • 2016: VR i klassrummet - I samarbete med Luleå Kommun utvecklades en prototyp för hur enklare VR-utrustning kan användas i klassrummet för ett ökat intresse för lärande. Uppdragsgivare: Peter Parnes, LTU. 
 • 2015: Pro Tempore ­- Tidsrapportering, bokföring och schemaläggningssystem. Uppdragsgivare: Eget förslag från studenterna.
 • 2014: Interaktiva events - System för hantering av närvaro vid olika events. Uppdragsgivare: Eget förslag från studenterna.
 • 2014: Art+Data: Avancerade Internetuppkopplade konstinstallationer i Luleå. Uppdragsgivare: Peter Parnes, LTU

För frågor och information:

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar