Exjobb: Teknisk design

Exjobb: Teknisk design

Ta chansen att anlita blivande civilingenjörer och högskoleingenjörer inom Teknisk design för ett större projekt inom ramen av ett examensarbete.

Arbetet omfattar ett 10 veckors (BSc- högskoleingenjör) respektive 20 veckors utvecklingsarbete (MSc - civilingenjör) inom området teknisk design, dvs. utveckling av ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara produkter, processer, system, miljöer eller tjänster med människans behov och förutsättningar i centrum.

Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 1) ett vetenskapligt arbete i form av litteraturfördjupning och metodologisk förankring och 2) ett praktiskt utvecklingsarbete i form av valfri iterativ process av informationsinsamling, kontextundersökning, kreativt utvecklingsarbete, prototypande/test av lösningar etc. 

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Nytänkande idéer och lösningar inom produktutveckling i ett nära samarbete med en eller två studenter i slutet av sin utbildning.

Så går samarbetet till:

Studenten sitter antingen på företaget eller på LTU under arbetet. Företaget ska förmedla en handledare som stödjer studenten i arbetet. Alla kostnader i arbetet ansvarar företaget för. Upphovsrätt till resultatet är studentens om inte annat avtalas.

Vad krävs av er som företag:

En projektbrief – en idé om vad som ska göras utan att låsa uppdraget till specifika lösningar samt tid för att bistå studenten/studentgruppen med en handledare och nödvändig information.

Exempel på resultat från tidigare omgångar av kursen:

Ett 60-tal studenter examineras inom Teknisk design vid LTU varje år och utbildningen har funnits i över 30 år, så det finns en stor mängd exempel på tidigare resultat. Några exempel på dessa är:

  • Design av en punktskriftskrivare för blinda och synskadade, Braille Box för företaget Index Braille, som tilldelades en av världens mest prestigefyllda designutmärkelser Red Dot Design Award.
  • Framtagandet av en papperskorg för källsortering tillsammans med företaget TreCe som även det vann ett Red Dot Design Award

För frågor och information:

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491342
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar