LTU_Business_Marknadsundersoknng

Marknadsundersökningar för affärsbeslut

En klass blivande ekonomer som läser fjärde året utför marknadsundersökningar om viktiga frågeställningar eller kärnmålgrupper som är relevanta för ditt bolag. Skapa insikter om verksamheten där du tidigare saknat information för att kunna ta ett säkert affärsbeslut.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Få nya ögon på ditt företags utveckling och framtida möjligheter med hjälp av färdigställda marknadsundersökningar baserat på ett systematiskt och analytiskt arbetssätt hos studenterna.

I projektet får kursdeltagarna möjlighet att öka sin förståelse för begränsningarna och bedöma kvaliteten på marknadsundersökningar och ni som företag får möjligheten att ta del av kunskaperna och färdigheterna.

Så går samarbetet till:

Studenterna får i uppdrag att formulera och precisera ett affärsproblem tillsammans med dig där marknadsundersökningar kan användas som en lösning på problemet. Varje studentgrupp genomför sedan en enkätbaserad undersökning och genomför intervjuer med en fokusgrupp för att få in svar på problemformuleringen. Utifrån marknadsundersökningen ger de sedan rekommendationer till affärsbeslut som du kan ta med dig tillbaka och tillämpa i din verksamhet.

Delresultat presenteras muntligt och slutresultaten sammanställs i skriftliga rapporter. Grupperna gör också korta filmer där de presenterar de viktigaste resultaten och rekommendationerna till företaget.

Vad krävs av er som företag:

Att ni har tid att ta emot studentgruppen och under kursens gång kan vara tillgängliga för frågor och datainhämtning. Att ni är öppna och välkomnande för nya idéer och inspel, samt att ni kan närvara vid studenternas presentationer som sker någon vecka före jul. Kursen ges helt på engelska och det brukar finnas med utbytesstudenter i gruppen, vilket innebär att presentationer och rapporter görs på engelska.

Exempel på tidigare omgångar av kursen:

Mitt Livs StiL, Norrbottensteatern, Landstinget, restaurangen Uni:k och Visit Luleå är organisationer som tidigare tagit hjälp av kursen.

För frågor och information:

Maria Ek Styvén

Maria Ek Styvén, Biträdande professor

Telefon: 0920-491501
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar