LTU_Business_VFU_marknad

Praktik inom marknadsföring och ekonomiområdet

En klass blivande ekonomer som läser tredje året utför marknadsanalyser eller kommunikationsinsatser på ditt företag som praktik, antingen själva på ert kontor eller i samarbete med en lokal kommunikationsbyrå. Ta tillfället och skapa insikter om ditt företag inom ekonomi eller kommunikationsområdet.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Låt ett team studenter utveckla och analysera marknad och kommunikationsinsatser på ditt företag i tio veckor. Studenterna kan antingen göra det själva eller bli handleda av en lokalt kommunikationsbyrå. Möt nya talanger och ta vara på framtida möjligheter inom området marknad och kommunikation. 

I VFU-kursen (Verksamhetsförlagd utbildning) får kursdeltagarna möjlighet att öka sin förståelse för hur det ser ut på arbetsplatsen och jobba med faktiska uppgifter som de kommer att möta efter examen.

Så går samarbetet till:

Studenterna får i uppdrag att formulera och precisera en utmaning tillsammans med dig och föreslå en lösning på problemet. 

Vad krävs av er som företag:

Att ni har tid att ta emot studentgruppen och under kursens gång kan vara tillgängliga för frågor och datainhämtning. Att ni är öppna och välkomnande för nya idéer och inspel, samt att ni kan närvara vid studenternas presentationer som sker någon vecka före jul. Kursen ges helt på engelska och det brukar finnas med utbytesstudenter i gruppen, vilket innebär att presentationer och rapporter görs på engelska.

Samarbete med lokal kommunikationsbyrå

Om du vill arbeta med kommunikationsrelaterade utmaningar så har du möjligheten att handleda ett studentteam tillsammans med någon av Luleås lokala kommunikationsbyrå - läs mer här:

För mer information, kontakta:

Kent Nilsson

Kent Nilsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492317
Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar